RenLib - komma igång guide

Denna guide är tänkt som en hjälp för svenska spelare att snabbt komma igång och börja använda RenLib så att man kan studera vinstöppningar i luffarschack.

Ladda ner och packa upp

Börja med att ladda ner RenLib till din dator.
Det finns en WinZip fil och en självuppackande fil.
Enklast är att ladda ner RenLib version 3.1 Self extracting ZIP file från huvudsidan. ( 435 KB )

Ladda ner till skrivbordet och starta uppackningsprogrammet RenLib_v31.exe genom att dubbelklicka och när dialogen nedan visas, skriv C:\ i textrutan.

Klicka Ok och mappen C:\RenLib ver 3.1 skapas på din dator.

Öppna denna mapp och studera vilka filer som finns där:

- RenLib.exe är själva programmet.
- D4.lib och I7.lib innehåller biblioteken som visar hur man vinner i fritt luffarschack.


Starta RenLib och öppna biblioteksfiler

Starta RenLib genom att dubbelklicka på RenLib.exe
Nu skall det visas ett tomt gulbrunt bräde.

Öppna ett av biblioteken genom att köra kommandot File | Open

eller klicka på

och välj t.ex. D4.lib

Klicka Öppna och följande position visas. Biblioteken är uppbyggda i en trädstruktur, så att alla möjliga drag visas för en viss position. 

Här syns de tre första dragen i direkt vinstöppning. Svart börjar alltid. Notera att internationellt spelas på skärningspunkterna och inte mitt i rutorna som vi i Sverige är vana vid.

De små vita cirklarna visar möjliga drag för vit, dvs. de drag som finns inlagda i biblioteket.


Titta på drag

Klicka på den lilla vita cirkeln till höger om 1 och under 3.
Följande position visas.

Notera att de små cirklarna nu har bytt färg till svart, eftersom det är möjliga drag för svart som visas i denna position.

Nu är det bara att fortsätta klicka för att titta på drag för svart och motdrag från vit.
Klicka på den lilla svarta cirkeln till höger under 4.
Följande position visas.

Om man vill backa till en tidigare position kan man höger-klicka.

Ett annat sätt att förflytta sig framåt eller bakåt i dragserien är att använda knapparna på verktygsfältet:

Knappen längst till höger tänds om man hoppar till en annan gren i biblioteket, vilket man ser genom att de små svarta och vita cirklarna har bytt färg till blå resp. grön. Klickar man på en blå eller grön så tänds knappen och man kan komma tillbaka till den ursprungliga grenen. Klickar man sig framåt eller bakåt i dragserien så stannar man i den nya grenen.


Menyval

Se till att följande tre menyval är förbockade, så undersöks alla grenar i biblioteket.

- Auto Find Same Position
- Show Auto Link Variants
- Show Changed Order Of Moves Variants

 

Tidigare öppnade biblioteksfiler

För att öppna t.ex. D4.lib och I7.lib igen så är det enklaste att peka ut filer i senast öppnade listan:


Slutkläm

Detta är vad man behöver kunna för att komma igång med RenLib och studera vinstöppningar i luffarschack. Vill man lära sig mer om funktionaliteten, läs RenLibUsersGuide.htm

Skicka e-post till frank@renju.nu när du har frågor.
Ingen fråga är för liten eller för stor.

Kom gärna med förslag på vad som mer bör ingå i denna korta komma igång guide.

hälsningar
/
Frank  

PS.
Bilderna är skapade mha verktyget PrintKey 2000 som kan laddas ner från huvudsidan.
Se under rubriken Image Tools.
DS.